Missie & Visie

missie en visie

Missie

Voice.Academy stelt zichzelf tot doel om zowel jonge als ervaren zangers, net zoals andere professionele stemgebruikers, te inspireren, bij te scholen, op te leiden en/of te begeleiden.

Voice.Academy wil wetenschappelijke en artistieke expertise, ervaring en know-how samenbrengen, en op de meest passionele en pedagogische wijze overdragen. Voice.Academy doet hiervoor beroep op een uitgebreid internationaal netwerk van experten uit verschillende sectoren.

Activiteiten van Voice.Academy worden door studenten, docenten en collega’s over de hele lijn als high-end omschreven. Wij zijn dan ook overtuigd van het mantra les détails font la qualité.

Visie

Voice.Academy wil uitgroeien tot een vaste waarde in een internationale omgeving, met unieke opleidingen en toonaangevend onderwijs. Het vakkundig organiseren van lessen, stages, lezingen, workshops en masterclasses zijn hierbij essentieel, net zoals partnerships met geëngageerde partners. Het juiste event op de juiste locatie is tot slot een ander voornaam mantra van Voice.Academy om deze visie te realiseren.

missie en visie