Annelies Labaere

Logopediste – Docente Thomas More, Antwerpen

Annelies Labaere is logopediste met een specialisatie in stem. Ze heeft een praktijk in Berchem en is docent aan de opleiding logopedie en audiologie, Thomas More, Antwerpen. Met veel enthousiasme doceert Annelies er het vak stem, begeleidt ze verschillende onderzoeksprojecten en coördineert ze het postgraduaat stem. In haar praktijk kunnen zowel patiënten met stemproblemen als stemprofessionals bij haar terecht.

Mail